BASES PREMI LITERARI

BASES PREMI LITERARI INTERNACIONAL ST. PAUL’S 2021

UN INSTRUMENT
PER POTENCIAR LA
LITERATURA ENTRE
ELS NOSTRES
ALUMNES I ENTRE ELS
JOVES DE TOT EL MÓN