Promovent la sostenibilitat

Promovent la sostenibilitat

St. Paul’s School, de manera voluntària, va accedir al Programa de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de l’oficina del canvi climàtic (OCC).

Des de l’escola hem impulsat un projecte amb el compromís de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, amb la substitució dels sistemes convencionals de combustibles fòssils per instal·lacions d’energies renovables.

Amb aquesta inversió des del 2017 hem aconseguit reduir més de 10 tones de CO2 a l’atmosfera.

St.Paul’s School té la sostenibilitat com un dels seus valors i aquest és un pas més en la bona direcció. Durant el 2019 seguirem treballant per implementar nous projectes sostenibles i respectuosos amb el Medi Ambient, optimitzar els recursos i millorar la nostra empremta ecològica.

 

David Gabaldon

SubdirectorSport Camp 2024 is now closed, we hope to see you next year!

Summer School 2024 is now full, we hope to see you again next year!