Las pruebas de Competencias Básicas en ESO4 han sido todo un éxito, que avalan el proyecto St. Paul’s. Destacamos el nivel obtenido en lengua catalana, no solo por encima del nivel de la media catalana, como se observa en el gráfico, sino también por encima de...

Leer más

St. Paul’s School, de manera voluntària, va accedir al Programa de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de l’oficina del canvi climàtic (OCC). Des de l’escola hem impulsat un projecte amb el compromís de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, amb la substitució...

Leer más