Les bones maneres, les grans aliades de la convivència

Les bones maneres, les grans aliades de la convivència

Educació i bones maneres

Les bones maneres son actituds i valors que ens faciliten la convivencia amb l’entorn.

No fa gaires dies vaig ser testimoni d’una situació en un servei públic que em va ser ben inspiradora a la reflexió, contingut principal d’aquest article.

Dues situacions l’objectiu de les quals és el mateix però que expressades cada una amb un estil es desenvolupen i resolen de forma diferent. Ens trobem observant un taulell d’atenció al públic en un centre sanitari. La senyora A a crits, amb discurs impositiu i fins i tot fent ús d’improperis, exigeix el que considera que ha de ser una atenció immediata i inqüestionable. La noia B, que sol·licita el mateix tràmit que la senyora A, s’avé a demanar-ho amb l’estil de correcció d’allò que s’esperaria d’una persona educada. En el desenllaç de cada una de les situacions cal posar en valor la professionalitat de qui les atenia i la seva capacitat de resolució, però com a espectadora de l’escena, he de dir que en la noia B el tracte rebut per la treballadora va ser d’una delicadesa, del tot absent en el cas de la senyora A.
Treballadora i usuària B es van sentir mútuament respectades i, sobretot, cuidades.

Parlem d’educació i de la bona educació, aquest procés de transmissió no només de coneixements, sinó que també d’actituds i valors que ens faciliten la convivència i que ens fa més amable la interacció entre congèneres.

Tenir un referent de bones maneres, un manual d’instruccions per ser persones agradables, assertives i empàtiques és també una forma de cuidar les persones amb qui convivim i potencia l’activació de les neurones mirall, les que indueixen a imitar l’acció del model que tenim davant; per tant és d’esperar rebre de tornada un tracte també de cortesia.

Bones maneres i l’acció dels educadors.

En la nostra funció com a docents i alineats amb els eixos que vertebren els valors a St. Paul’s School, la integritat, la resiliència, l’excel·lència i el compromís, s’han d’entrelligar com un teixit on la correcció en les maneres resulta ser un dels filaments d’aquest conjunt, exigible en tot moment i perfectible des de la nostra acció d’educadors.

Formem part de grups socials i familiars el comportament dels quals és un comportament gregari, resultat d’una història evolutiva que, entre d’altres beneficis, ens ha permès desenvolupar el pensament conceptual i el llenguatge, indiscutible eina d’èxit en el nostre procés de socialització.

Cuidar el grup i cuidar-nos dins el grup, ho podem fer des de molts àmbits, però, sense cap mena de dubte, amb BONES MANERES. És el que ens permet interactuar amb qui convivim i amb el que ens envolta de la forma més saludable.

Hortènsia Mallén
Coordinadora BatxilleratRegistration closed. We are waiting for you next summer 2024.

Registration closed. We are waiting for you next summer 2024.