Les bones maneres, les grans aliades de la convivència

Les bones maneres, les grans aliades de la convivència

Educació i bones maneres

Les bones maneres son actituds i valors que ens faciliten la convivencia amb l’entorn.

No fa gaires dies vaig ser testimoni d’una situació en un servei públic que em va ser ben inspiradora a la reflexió, contingut principal d’aquest article.

Dues situacions l’objectiu de les quals és el mateix però que expressades cada una amb un estil es desenvolupen i resolen de forma diferent. Ens trobem observant un taulell d’atenció al públic en un centre sanitari. La senyora A a crits, amb discurs impositiu i fins i tot fent ús d’improperis, exigeix el que considera que ha de ser una atenció immediata i inqüestionable. La noia B, que sol·licita el mateix tràmit que la senyora A, s’avé a demanar-ho amb l’estil de correcció d’allò que s’esperaria d’una persona educada. En el desenllaç de cada una de les situacions cal posar en valor la professionalitat de qui les atenia i la seva capacitat de resolució, però com a espectadora de l’escena, he de dir que en la noia B el tracte rebut per la treballadora va ser d’una delicadesa, del tot absent en el cas de la senyora A.
Treballadora i usuària B es van sentir mútuament respectades i, sobretot, cuidades.

Parlem d’educació i de la bona educació, aquest procés de transmissió no només de coneixements, sinó que també d’actituds i valors que ens faciliten la convivència i que ens fa més amable la interacció entre congèneres.

Tenir un referent de bones maneres, un manual d’instruccions per ser persones agradables, assertives i empàtiques és també una forma de cuidar les persones amb qui convivim i potencia l’activació de les neurones mirall, les que indueixen a imitar l’acció del model que tenim davant; per tant és d’esperar rebre de tornada un tracte també de cortesia.

Bones maneres i l’acció dels educadors.

En la nostra funció com a docents i alineats amb els eixos que vertebren els valors a St. Paul’s School, la integritat, la resiliència, l’excel·lència i el compromís, s’han d’entrelligar com un teixit on la correcció en les maneres resulta ser un dels filaments d’aquest conjunt, exigible en tot moment i perfectible des de la nostra acció d’educadors.

Formem part de grups socials i familiars el comportament dels quals és un comportament gregari, resultat d’una història evolutiva que, entre d’altres beneficis, ens ha permès desenvolupar el pensament conceptual i el llenguatge, indiscutible eina d’èxit en el nostre procés de socialització.

Cuidar el grup i cuidar-nos dins el grup, ho podem fer des de molts àmbits, però, sense cap mena de dubte, amb BONES MANERES. És el que ens permet interactuar amb qui convivim i amb el que ens envolta de la forma més saludable.

Hortènsia Mallén
Coordinadora Batxillerat    Summer School 2024 is now full, we hope to see you again next year!