Primària

PRIMÀRIA

DES DELS 5 FINS ALS 12 ANYS

La base de la nostra metodologia pedagògica, que ens anima als molt variats projectes que duem a terme en totes les etapes, radica en el reconeixement de les intel·ligències múltiples, en la necessitat de desenvolupar la intel·ligència emocional.

Tenim la certesa que els estudiants actuals són alumnes de l’era digital que necessiten una formació en competències bàsiques com són: el domini tecnològic, la capacitat per al pensament crític, l’habilitat de comunicar en diferents idiomes, el lideratge, la iniciativa i la responsabilitat social.

A St. Paul’s, busquem que els alumnes en aquesta etapa desenvolupin les seves capacitats físiques i intel·lectuals, que adquireixin hàbits d’estudi i formes de comportament ordenades en un entorn marcat per la comprensió i obert a escoltar-los.

Els principals objectius d’aquesta etapa són:

 • Incentivar el procés d’estructuració del pensament, de la imaginació, de les formes d’expressió personal i de comunicació verbal i gràfica tant en anglès, castellà com català
 • Afavorir el procés de maduració dels nens en la manifestació lúdica i estètica, en la iniciació esportiva i artística, en el creixement social i afectiu, i en els valors ètics
 • Estimular hàbits d’integració social, de convivència grupal, de solidaritat, de cooperació i de conservació del medi ambient
 • Desenvolupar la creativitat dels nostres alumnes
 • Treballar habilitats i competències pròpies del segle XXI com el treball per projectes o les competències tecnològiques

Entre les activitats habituals destaquem:

 • Natació obligatòria a partir de 3r de primària dins del programa d’Educació física
 • Les Assemblies: reunions setmanals on es reflexiona sobre temes específics i on els alumnes de les diferents classes exposen temes davant la resta dels seus companys d’etapa
 • Els Tallers de lectura: grups de lectura on es treballa per aconseguir que la lectura sigui un plaer per a l’alumne
 • Els projectes interdisciplinaris: tots els cursos de l’etapa treballen un mateix tema des de diversos enfocaments
 • Tallers de Prevenció: espais de xerrada i diàleg amb els alumnes i seguiment tutorial per evitar situacions de violència
 • Open day: jornada lectiva oberta a les famílies
 • Sports day: dia esportiu i festiu en el mes de juny
 • Colònies escolars des de 1r a 6è en els mesos de maig i juny
 • Concursos: taules matemàtiques, fotografia matemàtica, brainteasers, Pasapalabra
 • Festes escolars

CREIXEMENT I
DESENVOLUPAMENT
EN UN ENTORN CÀLID
I RESPONSABLE