Assegurances escolars

ASSEGURANCES ESCOLARS

St. Paul’s School té contractada una assegurança de protecció d’estudis que garanteix que, en cas de mort o invalidesa permanent de qualsevol dels dos tutors legals de l’alumne, la seva escolaritat quedi coberta amb caràcter gratuït fins que aquest finalitzi 2n de batxillerat. L’assegurança cobreix, addicionalment, la possibilitat que l’alumne repeteixi un curs durant la seva escolaritat.

Així mateix, disposem d’una assegurança d’assistència mèdica en cas d’accidents dins de la jornada escolar per a tots els alumnes. El nostre centre de referència és la Clínica Dexeus, però també es pot acudir a d’altres centres mèdics de reconegut prestigi.

En tots els desplaçaments internacionals els alumnes també queden coberts per la pòlissa de viatges a l’exterior.