10 raons per escollir St. Paul’s

10 RAONS PER ESCOLLIR ST. PAUL’S

ESCOLA TRILINGÜE A BARCELONA

1 – OBJECTIUS LINGÜÍSTICS DEL CENTRE

La llengua és el vehicle universal de la cultura i el coneixement. Clarament, en el segle XXI és la llengua anglesa la que ens obre les portes a un món cada vegada més globalitzat.

Des de la seva fundació, St. Paul’s ha concedit una màxima importància a l’estudi de l’idioma anglès. El mètode d’immersió és una de les característiques específiques del nostre centre. La immersió en anglès és gairebé total a Early Years i la seva proporció varia a mesura que s’aconsegueix el seu domini parlat i escrit.

A St. Paul’s, tots els professors tenen l’estatus de teacher als seus països d’origen, estan reconeguts pel Ministeri d’Educació i són especialistes i nadius en les àrees en què imparteixen.

A la següent gràfica es pot distingir el percentatge de presència de les diferents llengües al llarg de tot el projecte.

8900_grafico-es

El nivell d’anglès adquirit permet que presentem els nostres alumnes als exàmens de la Universitat de Cambridge: Flyers, Preliminary, First Certificate, Advanced i Proficiency. Aquests certificats els obren les portes a qualsevol centre universitari de parla anglesa.

St. Paul’s també es distingeix de la majoria de centres barcelonins pel tracte de les llengües catalana i castellana. Tots dos idiomes reben un tracte d’igualtat.

La llengua francesa s’introdueix a ESO1 amb les mateixes premisses que la llengua anglesa: professors nadius i grups reduïts. Es manté com a quarta llengua amb caràcter obligatori durant els quatre anys de l’etapa. A batxillerat s’ofereix com a matèria optativa.

Les diferents llengües es plantegen com a claus que obren opcions als nostres alumnes, són oportunitats de futur. Per a uns, l’anglès serà clau en la seva vida personal o professional, d’altres necessitaran el castellà o el català i per a alguns el francès serà important. El que garanteix St. Paul’s és que tots els alumnes tinguin les eines per decidir en llibertat.

ACONSEGUIR ALUMNES
AMB UN NIVELL NATIU
D’ANGLÈS, CASTELLÀ I
CATALÀ I QUE A MÉS A
MÉS DOMININ EL
FRANCÈS COM A
QUART IDIOMA DEL
CENTRE

2 – EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

A St. Paul’s School la importància concedida a les llengües no va en detriment del rigor i exigència amb què es tracten la resta d’àrees curriculars.

La planificació curricular està orientada a aconseguir que els nostres alumnes assoleixin un elevat nivell acadèmic. Per això comptem amb personal docent qualificat, ensenyament en grups reduïts, suport del departament psicopedagògic, excel·lents instal·lacions, coordinació amb les famílies i el nostre ferm compromís amb la qualitat docent.

La majoria de les nostres famílies resideixen a la ciutat de Barcelona i volen que els seus fills realitzin aquí els seus estudis universitaris. La nota d’accés a la universitat és fonamental per poder accedir a les carreres de primera opció. Per tot això, el nostre esforç se centra a acompanyar cada alumne fins al màxim del seu potencial.

A St. Paul’s, pràcticament el 100% dels alumnes que comença BTX2 aprova la selectivitat, mentre que la mitjana catalana oscil·la entre un 55% i un 65%, depenent dels anys. A més, les dades avalen que la nota mitjana de St. Paul’s en les proves de les diferents assignatures a la selectivitat és més alta que la nota mitjana catalana, incloent-hi les tres llengües. Això corrobora el nostre elevat nivell d’excel·lència i valida el nostre model lingüístic.

Esforç, dedicació, innovació i rigor són elements clau en el nostre projecte. En el nou món de les tecnologies alguns valors romanen vigents i segueixen sent claus.

St. Paul’s compta amb un claustre de professors compromesos i amb gran experiència. Bolcats en el seu procés de formació i desenvolupament continu. Un equip humà excel·lent i motivat, element clau per aconseguir l’alt grau d’excel·lència acadèmica que pretenem.

Un alumne St. Paul’s té tot el suport que necessita i, alhora, l’escola espera i exigeix ​​un compromís envers el seu procés formatiu.

ACOMPANYEM ELS NOSTRES ALUMNES, A TOTS, FINS QUE ACONSEGUEIXEN EL MÀXIM DEL SEU POTENCIAL. ELS EXIGIM COMPROMÍS, TREBALL I IMPLICACIÓ EN EL SEU PROCÉS D’APRENENTATGE

3 – ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La nova visió de l’equitat en pedagogia no és donar a tots el mateix, és oferir a cada un en funció de les seves necessitats i capacitats. El nostre esforç se centra a acompanyar a cada alumne perquè arribi al màxim del seu potencial.

Una classe és un grup heterogeni d’individus, cadascun amb les seves necessitats i capacitats, d’aquí la nostra insistència a modelar experiències educatives d’acord amb la individualitat.

L’atenció a la diversitat forma part del nostre ADN, és la nostra forma d’entendre la pedagogia. Donem suport als alumnes que tenen dificultats, reforçant-los i ajudant-los a superar els nivells requerits en cada curs. Alhora, detectem els alumnes amb altes capacitats i talents i els potenciem amb diverses estratègies educatives perquè puguin desenvolupar-se plenament.

Les tècniques i mecanismes que utilitzem són molts i variats: treball personalitzat en problemes de logopèdia, reforç específic en determinades àrees, el mètode de lectoescriptura Read & Write Inc, els estàndards matemàtics, alumnes que cursen diverses modalitats de batxillerat alhora, alumnes que participen en competicions nacionals i internacionals en diferents matèries, acceleracions de curs per a casos de superdotació, etc.

DONEM SUPORT ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. POTENCIEM ELS ALUMNES AMB TALENTS I ALTES CAPACITATS. ELS ATENEM A TOTS EN LA SEVA INDIVIDUALITAT

4 – FORMACIÓ DE LA PERSONA

Des del punt de vista de la formació de la persona, l’actuació del centre ha de permetre desenvolupar tots els valors, capacitats i habilitats necessaris per a una vida plena en tots els sentits, és a dir, caràcter i comportament ètic.

El primer implica esforç, determinació, autocontrol, autoconfiança, establiment de fites i esperit de superació. El segon, responsabilitat, respecte, sentit de la justícia i honestedat.

La formació humana ha de servir d’eix transversal, que abasti tots els continguts curriculars i a tot el personal del centre.

Aspectes de la formació dels nostres alumnes que treballem des dels diferents programes:

 • Intel·ligència emocional, comunicació, treball en equip, comprensió, negociació
 • Ètica del comportament
 • Consciència global, tolerància, solidaritat, consciència mediambiental
 • L’habilitat d’aprendre de per vida
 • Habilitat per al pensament crític
 • Lideratge
 • Organització, perseverança, independència, autonomia
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació
 • Foment de la creativitat
 • Vida física i emocional sanes

El tutor és un element clau en la relació amb les famílies al llarg de tota la vida escolar. A més d’impartir continguts, coneix els seus tutorands, gestiona conflictes, ajuda els alumnes, alerta les famílies davant possibles dificultats i vetlla, en definitiva, per a la seva formació personal. Posa en pràctica els programes de control emocional o tallers de prevenció amb l’objectiu de potenciar competències com:

 • L’acceptació i adaptació a la diversitat
 • La gestió de situacions conflictives
 • La creativitat en la manera de pensar i de resoldre problemes
 • La responsabilitat cap a un mateix, els altres, la naturalesa i la societat

Potenciem la consciència i la responsabilitat social. Col·laborem de manera constant amb fundacions i organitzacions solidàries. Donem a conèixer i estimulem els nostres alumnes a participar en activitats de voluntariat.

VOLEM QUE ELS NOSTRES ALUMNES SÀPIGUEN SER I ESTAR, QUE APRENGUIN A PRENDRE DECISIONS PERSONALS RESPONSABLES QUE CONTRIBUEIXIN AL SEU DESENVOLUPAMENT, A UN ESTIL DE VIDA SA I A CONVERTIR-LOS EN CIUTADANS COMPROMESOS AMB L’ENTORN I AMB LA SOCIETAT

5 – A L’AVANTGUARDA DE LES TIC

St. Paul’s és un centre orientat a les noves tecnologies i sensible a l’impacte que tenen en el procés d’aprenentatge. Invertim en tecnologia de forma recurrent i tenim unes instal·lacions ben equipades. Treballem per millorar les metodologies a través de les TIC i aprofitem les oportunitats que ens brinden.

La irrupció de les noves tecnologies en el món de l’ensenyament ens obliga a reflexionar sobre:

 • Metodologies: com transmetem coneixements
 • Continguts: quins coneixements hem d’ensenyar
 • Competències: quines competències hem de desenvolupar en els nostres alumnes per capacitar-los per al món en què els tocarà viure
 • Alumnes: quin tipus d’alumnes estem formant, quines característiques tenen les noves generacions

Es tracta d’un canvi tecnològic que afecta i modifica la nostra manera d’educar, alhora que realça la importància de l’adaptació constant i ens obliga a incorporar la formació continuada com una pràctica habitual. El nostre Departament TIC es troba immers en una reflexió constant per tal de posar els darrers avenços tecnològics al servei de la pedagogia.

En el curs 2013-14 vam iniciar un ambiciós projecte incorporant iPads com a dispositius de gestió d’uns continguts que es digitalitzen ràpidament. Els elements clau del projecte són:

 • Ús de les Pissarres Digitals Interactives a totes les aules, des de P3 a BTX2
 • La fibra òptica i la tecnologia WiFi
 • 10 iPads per nivell des de P3 fins a PRI3
 • Un iPad per alumne a partir de PRI4 fins a BTX2
 • Generem contingut digital. Els nostres docents elaboren cursos a iTunesU, iBooks i altres continguts digitals, atractius i personalitzats
 • Utilitzem diferents Apps educatives de l’Apple Store
 • Els Apple TV a totes les aules permeten als nostres alumnes mostrar el contingut del seu iPad a la resta del grup en qualsevol moment

Tot això ens situa en una bona posició per afrontar el repte i ens converteix en una escola líder en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

EL NOSTRE
DEPARTAMENT TIC ES
TROBA IMMERS EN UNA
REFLEXIÓ CONSTANT
PER TAL DE POSAR ELS
DARRERS AVENÇOS
TECNOLÒGICS AL
SERVEI DE LA
PEDAGOGIA

6 – PROJECTE INTERNACIONAL

St. Paul’s School ofereix als seus alumnes diferents oportunitats dins del seu Projecte Internacional que els permeten posar en pràctica i perfeccionar les seves competències lingüístiques en llengua anglesa i, a la vegada, viure experiències vitals enriquidores en entorns culturals diversos.

Les diferents activitats engloben: viatges, summer camps, estades i intercanvis. En tots els casos supervisats organitzats i coordinats per St. Paul’s.

En el següent quadre es mostra el detall del nostre Projecte Internacional.

Project Year Groups
Summer Visit to the UK PRI2 to PRI6
1 Week in the UK – Homestay ESO1 to ESO2
1 Month in Ireland – Homestay ESO2 to ESO4
1 Term in Ireland – Homestay ESO2 to ESO4
1 Term in the UK – Boarding School ESO2 to ESO4
1 Month in the USA – Homestay ESO3 to ESO4
1 Term in Canada – Homestay ESO3 to ESO4
1 Month in the USA – Exchange ESO3 to BTX1
1 Month in France – Exchange ESO3 to BTX1
Model United Nations ESO4 to BTX1

AMB EL NOSTRE
PROJECTE
INTERNACIONAL
OFERIM
OPORTUNITATS PER A
PERFECCIONAR LA
COMPETÈNCIA ORAL I
VIURE EXPERIÈNCIES
VITALS ENRIQUIDORES

7 – CURRÍCULUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

St. Paul’s no segueix el currículum britànic. Els nostres continguts són els mateixos que els que pugui impartir qualsevol escola de Barcelona, ​​amb l’única diferència que es vehiculen en major mesura, segons estableix el nostre projecte lingüístic (aprovat el 1992 i reactualitzat en ocasió de la posada en vigor de la LOE el 2009), en anglès.

Des de 2004 l’escola té un Concert Educatiu amb la Generalitat de Catalunya des de P3 fins a ESO4.

El nostre centre és un model d’integració, d’enriquiment, d’interculturalitat ben entesa. Les nostres famílies, en la seva major part barcelonines, tenen clara la seva identitat i les seves arrels, però al mateix temps valoren la riquesa que aporta conèixer altres cultures i tradicions.

ST. PAUL’S ÉS UNA
ESCOLA BARCELONINA
OBERTA AL MÓN

8 – ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Fundació Privada St. Paul’s ostenta la titularitat de St. Paul’s School. Aquesta entitat sense ànim de lucre té com a únic objectiu proporcionar la millor formació als seus alumnes.

La majoria dels patrons de la Fundació són necessàriament pares del centre i, alhora, membres o exmembres del Consell de Pares, els consellers s’escullen cada quatre anys a través d’unes eleccions entre les famílies de l’escola.

D’aquesta manera, són els pares de l’escola, a través dels seus representants, els encarregats de fixar les línies estratègiques a seguir. La gestió es delega a l’equip directiu.

Tots els recursos que ingressa la fundació es destinen a millorar l’escola, les seves instal·lacions i els serveis que prestem.

LA FUNDACIÓ PRIVADA
ST. PAUL’S SCHOOL ÉS
UN EQUIP HUMÀ
COMPROMÈS AMB LA
NOSTRA FINALITAT
FUNDACIONAL:
EDUCAR. LA NOSTRA
RAÓ DE SER

9 – QUALITAT

La qualitat de tots els serveis del centre i els serveis prestats és màxima. Si algun aspecte és millorable, aspirem a millorar-lo.

La cultura St. Paul’s està orientada a generar valor per a les famílies, a la millora contínua, a la voluntat de servei i l’atenció als clients.

La relació qualitat – preu de St. Paul’s és òptima, tots els recursos es destinen a la millora de la institució i es gestionen de manera eficaç i eficient.

SI ALGUN ASPECTE ÉS
SUSCEPTIBLE DE
MILLORA, ASPIREM A
MILLORAR-LO.
ST. PAUL’S, EL CAMÍ CAP
A L’EXCEL·LÈNCIA

10 – DES DELS TRES ANYS FINS A LA UNIVERSITAT

La majoria d’alumnes són al centre des dels tres anys fins al seu ingrés a la universitat. Aquesta convivència prolongada amb els mateixos companys propicia amistats que perduren al llarg de tota la vida.

De la mateixa manera, simplifica les gestions administratives de les famílies que confien i centralitzen en una única institució educativa l’escolarització de tots els seus fills.

El pas d’una etapa a l’altra s’escenifica a través del pas d’un edifici a l’altre. Un recorregut físic que significa noves regles i objectius més exigents a cada graó de l’escala que ens durà a la universitat.

Els alumnes de P3 comencen per l’Edifici 3; l’etapa de primària comparteix els Edificis 2 i 3; la secundària obligatòria es duu a terme en els Edificis 1 i 4; i es finalitza aquest llarg camí amb els alumnes de batxillerat a l’Edifici 4.

Cada ubicació està preparada per donar resposta a les necessitats pròpies de les diferents edats.

ST. PAUL’S, UN LLARG
CAMÍ PLEGATS.
DES DELS 3 ANYS FINS
A L’INGRÉS A LA
UNIVERSITAT