Activitats extracurriculars

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS

Aquest conjunt d’activitats i viatges ajuden a completar la nostra oferta educativa, incorporen l’esport com a part integral del projecte, garanteixen la internacionalització dels nostres alumnes i ajuden a millorar la convivència i les dinàmiques de grup.

EL NOSTRE PROJECTE
EDUCATIU OFEREIX
UNA EXTENSA SÈRIE
D’ACTIVITATS
DESTINADES A
COMPLETAR EL
DESENVOLUPAMENT
DELS NOSTRES
ALUMNES