SUMMER SCHOOL

Durant els períodes de vacances, l’escola organitza un “Summer School” amb activitats lúdiques i esportives en llengua anglesa, destinades a alumnes del centre des de P3 a PRI2.

  • Summer School

DIVERSIÓ I
CREATIVITAT EN
ANGLÈS DURANT LES
VACANCES