St. Paul’s School

Col·legi Internacional

ST. PAUL’S SCHOOL

COL·LEGI INTERNACIONAL

St. Paul’s School va ser fundada l’any 1968 per un grup de pares que perseguien els ideals de llibertat i de respecte; d’universalitat i d’estima per la cultura; de disciplina i de responsabilitat.

El nostre compromís com a institució és el de posar en pràctica un projecte profundament humanista, d’àmplia visió integradora que ens permeti ajudar a formar persones oferint-los, al mateix temps, tots aquells coneixements necessaris per desenvolupar una vida plena al segle XXI i crear un clima de confiança, de responsabilitat en un entorn en què la tasca educativa sigui creativa, eficaç i enriquidora.

Algunes característiques clau que ens defineixen:

 • Projecte lingüístic trilingüe
  Anglès, castellà i català. Amb especial èmfasi en la llengua anglesa, la qual s’ensenya a través del sistema d’immersió i amb la introducció del francès a l’educació secundària.
 • Excel·lència acadèmica
  Elevats resultats acadèmics i alt grau en la competència intel·lectual. A St. Paul’s School acompanyem a cada alumne fins al màxim del seu potencial.
 • Atenció a la diversitat
  Especial atenció a la diversitat en tots els seus aspectes: alumnes amb Necessitats Educatives Especials i alumnes amb Altes Capacitats.
 • Formació de la persona
  Compromís amb la formació humana de l’alumne i amb els valors cívics, democràtics i socials. Volem formar persones que sàpiguen ser i estar, emocionalment estables i empàtiques amb el seu entorn.
 • A l’avantguarda de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
  Líder en innovació, St. Paul’s School proposa un enfocament renovador en l’àmbit educatiu, inspirat en la tecnologia i liderat per la pedagogia.
 • Projecte internacional
  Els alumnes de St. Paul’s School tenen diverses oportunitats al llarg del seu procés educatiu de participar en projectes i estades en països de parla anglesa.
 • Currículum de la Generalitat de Catalunya
  Impartim els mateixos continguts que qualsevol escola de Barcelona i els vehiculem en anglès, segons estableix el nostre projecte lingüístic. Som un centre trilingüe de Barcelona obert al món.
 • La Fundació Privada St. Paul’s
  La Fundació està governada pels pares i gestionada per professionals. Una organització sense ànim de lucre que garanteix transparència, eficàcia i eficiència.
 • Qualitat
  Si algun aspecte és susceptible de millora, aspirem a millorar-lo. St. Paul’s School persegueix l’excel·lència.
 • Early Years, Primària, Secundària i Batxillerat
  Dels tres anys fins a l’ingrés a la universitat.
 • Laic
  Dins d’una tradició de valors europeus i cristians, es respecten i admeten totes les religions.

ST. PAUL’S SCHOOL
ÉS UNA ESCOLA
TRILINGÜE AMB
IDENTITAT PRÒPIA,
AVANÇADA AL SEU
TEMPS.

Inscripció tancada. Us esperem el próxim estiu 2024.

Inscripció tancada. Us esperem el próxim estiu 2024.