St. Paul’s School

Col·legi Internacional

ST. PAUL’S SCHOOL

COL·LEGI INTERNACIONAL

St. Paul’s School va ser fundada l’any 1968 per un grup de pares que perseguien els ideals de llibertat i de respecte; d’universalitat i d’estima per la cultura; de disciplina i de responsabilitat.

El nostre compromís com a institució és el de posar en pràctica un projecte profundament humanista, d’àmplia visió integradora que ens permeti ajudar a formar persones oferint-los, al mateix temps, tots aquells coneixements necessaris per desenvolupar una vida plena al segle XXI i crear un clima de confiança, de responsabilitat en un entorn en què la tasca educativa sigui creativa, eficaç i enriquidora.

Algunes característiques clau que ens defineixen:

 • Projecte lingüístic trilingüe
  Anglès, castellà i català. Amb especial èmfasi en la llengua anglesa, la qual s’ensenya a través del sistema d’immersió i amb la introducció del francès a l’educació secundària.
 • Excel·lència acadèmica
  Elevats resultats acadèmics i alt grau en la competència intel·lectual. A St. Paul’s School acompanyem a cada alumne fins al màxim del seu potencial.
 • Atenció a la diversitat
  Especial atenció a la diversitat en tots els seus aspectes: alumnes amb Necessitats Educatives Especials i alumnes amb Altes Capacitats.
 • Formació de la persona
  Compromís amb la formació humana de l’alumne i amb els valors cívics, democràtics i socials. Volem formar persones que sàpiguen ser i estar, emocionalment estables i empàtiques amb el seu entorn.
 • A l’avantguarda de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
  Líder en innovació, St. Paul’s School proposa un enfocament renovador en l’àmbit educatiu, inspirat en la tecnologia i liderat per la pedagogia.
 • Projecte internacional
  Els alumnes de St. Paul’s School tenen diverses oportunitats al llarg del seu procés educatiu de participar en projectes i estades en països de parla anglesa.
 • Currículum de la Generalitat de Catalunya
  Impartim els mateixos continguts que qualsevol escola de Barcelona i els vehiculem en anglès, segons estableix el nostre projecte lingüístic. Som un centre trilingüe de Barcelona obert al món.
 • La Fundació Privada St. Paul’s
  La Fundació està governada pels pares i gestionada per professionals. Una organització sense ànim de lucre que garanteix transparència, eficàcia i eficiència.
 • Qualitat
  Si algun aspecte és susceptible de millora, aspirem a millorar-lo. St. Paul’s School persegueix l’excel·lència.
 • Early Years, Primària, Secundària i Batxillerat
  Dels tres anys fins a l’ingrés a la universitat.
 • Laic
  Dins d’una tradició de valors europeus i cristians, es respecten i admeten totes les religions.

ST. PAUL’S SCHOOL
ÉS UNA ESCOLA
TRILINGÜE AMB
IDENTITAT PRÒPIA,
AVANÇADA AL SEU
TEMPS.

Sport Camp 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!

Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!