Infantil

DES DELS 3 FINS ALS 6 ANYS

INFANTIL

DES DELS 3 FINS ALS 6 ANYS

El nostre currículum s’encamina a desenvolupar la intel·ligència emocional i a posar les bases d’un aprenentatge intel·lectual sòlid.
Creiem que cada nen és únic i, per aquest motiu, ens esforcem per ser creatius i flexibles per potenciar els diferents tipus d’aprenentatge.

De manera multidisciplinar i a través de centres d’interès, treballem totes les àrees: les matemàtiques, les ciències, les llengües, la consciència social i les habilitats motores.

La informació es presenta d’una manera dinàmica i amb metodologies d’ensenyament actualitzades.

Cada classe està dotada d’una pantalla digital amb la qual s’anima els nens a ser partícips actius del seu aprenentatge.

El nostre primer objectiu lingüístic és preparar els nens per triomfar en el context del nostre projecte trilingüe. Durant els tres primers anys, aspirem que els nostres alumnes tinguin una utilització natural de l’idioma anglès a la vegada que continuïn desenvolupant les seves habilitats en les llengües maternes. Amb aquest objectiu, la immersió en anglès arriba al 80% de l’horari escolar.

Nursery (P3) i Kinder (P4) se centren a aconseguir un bon desenvolupament oral, verbal i de comprensió, tant en anglès com en castellà. A Prep (P5), els nens poden llegir i escriure en ambdues llengües. El català s’introdueix a través de l’assignatura de música i els diferents tallers.

Els nens de la secció van introduint-se en la tecnologia, primer a través de les pantalles digitals i, a partir dels quatre anys, a l’aula especialment preparada per a les seves necessitats i amb programes adequats als temes impartits a classe.

EL NOSTRE
CURRÍCULUM
S’ENCAMINA A
DESENVOLUPAR LA
INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL I A POSAR
LES BASES D’UN
APRENENTATGE
INTEL·LECTUAL SÒLID

Nursery program (P3)

El programa està dissenyat per aconseguir la immersió en llengua anglesa i alhora desenvolupar les habilitats dels nens en llengua castellana i a poc a poc introduir-los en la llengua catalana a través del cant i els tallers d’activitats.

El primer trimestre centra el seu esforç en l’adaptació a l’escola i en el desenvolupament d’hàbits bàsics d’autonomia i responsabilitat:

 • Activitats experimentals
 • Desenvolupament de la motricitat fina
 • Pensament lògic i resolució de problemes
 • Intel·ligència emocional. Programa Second Step
 • Projecte Star of the Week: una setmana a l’any, un nen i la seva família són els especials protagonistes
 • Psicomotricitat

Kinder Program (P4)

El programa està dissenyat a partir dels hàbits aconseguits en l’etapa anterior. Els nens consoliden la comprensió lingüística en llengua anglesa i centren els seus esforços en les habilitats comunicatives: expressió espontània, correcta articulació i pronunciació.

Les preescriptura i la prelectura, tant en anglès com en castellà, són el punt fort del programa. L’adquisició del català continua sent oral a través de la música i dels tallers d’aula.

A l’àrea matemàtica, es realitza treball amb formes geomètriques, numeració, pensament lògic i resolució de problemes.

 • Preescriptura
 • Prelectura
 • Playing in English (tallers de pati)
 • Second Step Program (intel·ligència emocional)
 • Aprenentatge per projectes
 • Informàtica i Tecnologia
 • Psicomotricitat

Prep Program (P5)

L’últim curs d’Educació Infantil té com a objectiu preparar els nens des del punt de vista personal, social i acadèmic i aconseguir una bona base sobre la qual iniciar Educació Primària.

Se segueix un sòlid programa de lectura i escriptura, matemàtiques i ciències experimentals. Els nens participen en diferents projectes d’aprenentatge de tipus experimental i cooperatiu.

 • Lectura i escriptura
 • Biblioteca d’aula
 • Treball en equip, resolució de problemes
 • Música, cant i ritmes
 • Aprenentatge per projectes
 • Reading Club
 • Robòtica i tecnologia
 • Psicomotricitat