Titulacions en llengües estrangeres

TITULACIONS EN LLENGÜES ESTRANGERES

A la taula següent es detallen les titulacions a què es presenten els nostres alumnes.

curs Cambridge Certificates Chambre de Commerce Française
PRI4 FLYERS
PRI6 Preliminary English Test
ESO2 First Certificate
ESO4 Advanced
BTX2 Proficiency Certificat de Français Professionnel

Inscripció tancada. Us esperem el próxim estiu 2024.

Inscripció tancada. Us esperem el próxim estiu 2024.