Batxillerat

BATXILLERAT

DES DELS 16 FINS ALS 18 ANYS

St. Paul’s School imparteix les tres modalitats del batxillerat:

 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
 • Batxillerat Artístic

Donem resposta a les necessitats que els constants canvis socials generen en el nostre entorn escolar i familiar i preparem els nostres alumnes per a la vida futura.

Els idiomes d’aprenentatge són l’anglès, el castellà i el català. El francès s’ofereix com a matèria optativa.

La secció de batxillerat ofereix un clima de confiança, responsabilitat i llibertat per aconseguir un ambient on la tasca educativa sigui creativa, eficaç i enriquidora.

Ens sentim compromesos amb la formació humana de l’alumne i amb els valors cívics, democràtics i socials.

El nostre objectiu és formar persones amb disposició permanent per aprendre i per al pensament crític, i el nostre major interès és aconseguir que, ja a l’escola, els alumnes arribin a captar que estudiar és comprendre, enriquir-se, conèixer a fons les coses, obrir-se a noves perspectives; ja que conèixer i saber no és només obra de la raó, sinó de la comprensió, empatia, experiència, estudi i confiança.

Volem que els nostres alumnes sàpiguen ser i estar, que aprenguin a prendre decisions personals responsables que contribueixin al seu desenvolupament i a un estil de vida sa, i convertir-los en ciutadans compromesos i respectuosos amb l’entorn i amb la societat.

Aspectes que treballem de la formació dels nostres alumnes:

 • Competència intel·lectual: elevat nivell acadèmic i alt nivell d’exigència
 • Nivell òptim en l’ús dels idiomes anglès, català i castellà
 • Segon idioma estranger: francès
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació
 • Habilitats de vida: organització, perseverança, independència, autonomia
 • Capacitat de lideratge
 • Intel·ligència emocional: comunicació, treball en equip, comprensió, negociació
 • Pensament crític
 • Vida física i emocional sanes
 • Ètica del comportament: honradesa
 • Implicació i alt grau de participació
 • Esperit de superació
 • Domini de les noves tecnologies
 • L’actitud necessària per aprendre dels altres

Activitats complementàries a la tasca docent ordinària:

 • Aula d’estudi
 • Seguiment personalitzat dels alumnes
 • Coaching per a adolescents
 • Informació detallada de carreres i opcions universitàries
 • Visites a centres de recerca
 • Conferències informatives d’antics alumnes
 • Preparació específica de les PAU
 • Voluntariat i acció solidària
 • Viatges culturals: Brussel·les, Praga, Roma i Madrid
 • Projecte internacional THIMUN (Participació dels alumnes de 1r de Batxillerat en un model d’assemblea de l’ONU)

FORMAR PERSONES
AMB DISPOSICIÓ
PERMANENT PER
APRENDRE I PER AL
PENSAMENT CRÍTIC