ST. PAUL’S MEDIA

Creativitat

Creativitat a les Aules

Ja des de l’Educació Infantil incitem als nostres alumnes a reflexionar, a la interrelació d’idees, a la comparació i l’anàlisi. Ja des dels primers cursos Aprenem a Pensar.

Vídeo creat pels alumnes de PRI4.