Promovent la sostenibilitat

Promovent la sostenibilitat

St. Paul’s School, de manera voluntària, va accedir al Programa de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de l’oficina del canvi climàtic (OCC).

Des de l’escola hem impulsat un projecte amb el compromís de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, amb la substitució dels sistemes convencionals de combustibles fòssils per instal·lacions d’energies renovables.

Amb aquesta inversió des del 2017 hem aconseguit reduir més de 10 tones de CO2 a l’atmosfera.

St.Paul’s School té la sostenibilitat com un dels seus valors i aquest és un pas més en la bona direcció. Durant el 2019 seguirem treballant per implementar nous projectes sostenibles i respectuosos amb el Medi Ambient, optimitzar els recursos i millorar la nostra empremta ecològica.

 

David Gabaldon

Subdirector    Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!