Aprenentatge de les matemàtiques i comprensió lectora a St. Paul’s i les proves PISA

Aprenentatge de les matemàtiques i comprensió lectora a St. Paul’s i les proves PISA

Proves PISA

Les proves PISA (Programa per a l’Avaluació Internacional d’Estudiants), que avaluen les competències clau dels alumnes de 15 anys en àrees com la lectura i les matemàtiques a nivell internacional, són valorades per oferir una perspectiva comparativa global sobre el rendiment educatiu. No obstant això, la seva interpretació i la implementació de polítiques han de considerar cuidadosament les limitacions i el context nacional en què es realitzen aquestes proves. Alguns crítics qüestionen la seva capacitat per avaluar habilitats pràctiques i la seva representativitat, especialment en termes de diferències culturals.

St. Paul’s School no ha participat en aquestes proves, optant per les avaluacions obligatòries de Competències Bàsiques a Catalunya, on hem obtingut resultats molt destacats per sobre de la mitjana autonòmica.

Aprenentatge de les matemàtiques

Els nostres programes “We are all Good at Maths” i Innovomat permeten una atenció a la diversitat en tots els sentits, així com una millora visual de les activitats i la pràctica escrita a tres nivells i recursos per atendre la diversitat.

Ensenyar als alumnes a resoldre problemes matemàtics és un objectiu essencial que ofereix beneficis significatius com ara:

 • Comprensió del problema, ensenyant a llegir amb cura l’enunciat del problema, identificar la pregunta clau i entendre les dades proporcionades.
 • Aplicació d’estratègies de planificació, com la identificació de l’operació necessària, dibuixar un diagrama, fer una llista o buscar un patró.
 • Desenvolupament d’estratègies de resolució, com ara la prova i error, la cerca de patrons, la resolució de problemes similars i la utilització de models visuals.
 • Anàlisi i discussió de les seves estratègies, compartint-les i promovent l’aprenentatge col·laboratiu.
 • Interpretació de la connexió entre els conceptes matemàtics previs i la resolució de problemes actuals.
 • Integració d’eines tecnològiques com ara programari interactiu o calculadores per abordar problemes complexos o realitzar verificacions ràpides.

Desenvolupament de la comprensió lectora

Pel que fa a la comprensió lectora, les crítiques sobre els resultats de les proves PISA poden centrar-se en una possible limitació a la interpretació de textos específics en lloc d’avaluar habilitats més generals de lectura i comprensió.

De nou, els resultats de St. Paul’s en les tres llengües del centre -anglès, castellà, català i francès- en les proves externes (Certificats de Cambridge, Competències Bàsiques de Catalunya, Certificat de Nivell Superior de Català C2 i els Diplomes DELF) ens col·loquen en una molt bona posició.

Què oferim a St. Paul’s School?

Els nostres departaments de llengües treballen constantment amb l’objectiu de millorar la competència lectora dels nostres estudiants mitjançant diferents activitats.

 • Lectura Plaer. Proporcionem accés a una varietat de llibres interessants i adequats per a l’edat amb els quals animem a la lectura autònoma.
 • Estratègies específiques de comprensió lectora, com ara l’aplicació de resums i inferències, la identificació del propòsit de l’autor i l’anàlisi de l’estructura d’un text.
 • Extensa varietat de gèneres i temes de lectura, la qual cosa ajuda a desenvolupar habilitats de comprensió lectora transferibles a diferents contextos i tipologia de textos
 • Discussió a l’aula sobre els textos llegits. Aquesta metodologia fomenta l’intercanvi d’idees, la reflexió sobre els temes abordats en les lectures i, per tant, la comprensió lectora.
 • Avaluació formativa per monitorar el progrés dels estudiants, abordar les àrees de debilitat de manera òptima i ajustar la ensenyança segons sigui necessari.

En definitiva, la millora contínua és un pilar fonamental en la filosofia educativa de St. Paul’s, on es cultiva activament l’alfabetització en totes les disciplines. Es reconeix l’essencialitat de la capacitat de llegir i comprendre textos en el context de totes les matèries acadèmiques i en totes les llengües impartides.

 

Patricia Carranza

Directora  Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!