St. Paul’s School entre les escoles amb millor comprensió lingüística

St. Paul’s School entre les escoles amb millor comprensió lingüística

Fa poques setmanes es van publicar els resultats de l’informe PIRLS, una prova internacional de comprensió lingüística que es realitza als alumnes de 4t de primària. Espanya va obtenir els pitjors resultats dels darrers set anys en comprensió lectora, situant-se per sota de la mitjana de la UE i de l’OCDE.

En contrast, els resultats obtinguts per St. Paul’s School durant aquest curs 2023-24 en l’Avaluació d’Educació Primària del Departament d’Educació, que avalua la competència lingüística a tot Catalunya, han estat tot un èxit.

St. Paul’s School entre les escoles amb millor comprensió lingüística

Habilitats de comprensió lingüística destacades

Com cada curs, el Departament d’Educació ha realitzat proves específiques a tots els alumnes de primària avaluant, en l’àmbit de les competències lingüístiques, la comprensió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita dels estudiants. En el cas del projecte trilingüe que impartim a St. Paul’s School, van avaluar aquestes competències en anglès, castellà i català. I els resultats avalen el nostre sistema.

Pel que fa a les habilitats lectores dels nostres alumnes, destaquem els resultats de les ​competències bàsiques de sisè de primària que distingeixen la capacitat d’identificar la idea principal, la localització d’informació concreta i la deducció d’informacions no implícites que permeten valorar un text en la seva globalitat.

Interessants també i molt positius, els aspectes valorats en l’apartat d’expressió escrita, tant relacionada amb la lectura: exposició ordenada d’idees, ús de registres adients, lèxic apropiat i ortografia.

Comprensió lingüística

L’impacte de la comprensió lingüística en el desenvolupament de les diferents xarxes neuronals

La lectura és un exercici meravellós per a la nostra ment. A través de les paraules i descripcions d’un llibre, generem imatges mentals que, al seu torn, creen noves xarxes neuronals i reorganitzen la nostra estructura cerebral. Tant la lectura tradicional com la lectura digital afavoreixen aquest procés, i és per això que a St. Paul’s School oferim als nostres alumnes ambdues modalitats de lectura.

Són la lectura impresa i la lectura digital processos diferents? Efectivament. En la lectura impresa, l’anomenada lectura lineal, s’afavoreix l’anàlisi, la reflexió i la interiorització dels coneixements. Es tracta, a més, d’un procés multisensorial que permet a l’alumne passar pàgina i tocar amb les seves pròpies mans el llibre. Aquesta part tangible és, sens dubte, un factor emocional a favor de la lectura tradicional.

D’altra banda, la lectura digital es caracteritza per la seva flexibilitat: facilita l’accés a milers de continguts, integra en un mateix dispositiu diverses funcions (jocs, connexió o lectura) i, amb això, amplia els moments potencials de lectura dels seus usuaris. I, per a persones amb problemes de visió, permet ampliar els textos a qualsevol mida, facilitant així el seu accés al contingut.

Comprensió lingüística

A St. Paul’s School, els llibres, espais de lectura i biblioteques ocupen un lloc prioritari perquè els nostres alumnes puguin créixer amb la ferma convicció que dedicar un temps personal a la lectura sempre val la pena. En aquesta mateixa línia, des de fa tres anys, ens hem dedicat a actualitzar les novetats literàries en els tres idiomes, de manera que la rotació de llibres sigui constant.

Comprensió lingüística

Però el món canvia, i la nostra manera de llegir ho fa amb ell. Avui la tecnologia ens permet llegir pàgines web, blocs, xarxes socials, correus electrònics, llibres electrònics, whatsapp i una infinitat de nous formats que afecten, d’una manera o una altra, els nostres processos de comprensió lingüística. Les possibilitats que l’era digital ens ofereix són majors i millors que mai i, ​com hem comentat en articles anteriors, ens permeten posar en pràctica noves activitats didàctiques de gran atractiu per als alumnes de St. Paul’s. Amb elles, contribuïm eficaçment a assolir els objectius curriculars en general, i, en especial, els relacionats amb la lectura i l’escriptura. Tot això combinat amb iPads, plataformes i recursos digitals, com les lectures interactives, que activen i enriqueixen la capacitat de participació dels nostres alumnes.

A St. Paul’s School creiem en l’ús equilibrat de les diferents formes de lectura, tant la física com la digital. Ens situem en el punt mig, utilitzant tot tipus de recursos, permetent el desenvolupament de les diferents formes d’aprenentatge, millorant la comprensió lectora i apostant decididament per fomentar el plaer per la literatura, I no ens n’oblidem, sempre en tres idiomes.

Una fórmula equilibrada que, any rere any, veiem reafirmada amb resultats positius com els de l’Avaluació d’Educació Primària del Departament d’Educació d’enguany.    Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!