Metodologies d’aprenentatge

A l'era contemporània, la sobreprotecció s'ha convertit en una preocupació cada cop més rellevant en la criança dels fills. Tot i que és natural que les famílies desitgin protegir els fills dels perills de l'entorn, la tendència cap a un excés de protecció pot tenir...

Per enriquir i complementar l'aprenentatge que els alumnes de St. Paul's School viuen a les aules, al curs de primer de batxillerat se'ls ofereix una experiència pionera anomenada “Work Experience” que es troba dins del programa d'orientació professional de l'escola. ...

Fa poques setmanes es van publicar els resultats de l'informe PIRLS, una prova internacional de comprensió lingüística que es realitza als alumnes de 4t de primària. Espanya va obtenir els pitjors resultats dels darrers set anys en comprensió lectora, situant-se per sota de la mitjana...

The creation of the Early Years Sensory Room offers a different scenario for children to experiment with sound and visual effects or tactile sensations....

Our Performing Arts program includes a variety of classes and workshops related to theater, drama, music, musical production, sound technology and set design....

The nursery stage of children is very important. At St. Paul’s, through a unique approach to early childhood learning, we encourage progress and individuality....

It is with immense pleasure that I am authoring this article as the new Head of English at St. Paul’s. Taking on this challenge at such an exciting point in the school’s history is a real honour and privilege. It comes with the burden of responsibility to...

Drama does things with words. It introduces language as an essential and authentic method of communication. Drama sustains interactions between students within the target language, creating a world of social roles and relations in which the learner is an active participant … The language that...

    Summer School 2024 està complet, esperem veure-us de nou l'any que ve!